Issue details

Social Services Annual Report

To approve the draft report prior to publication in July 2019.

Decision type: Allweddol

Decision status: Recommendations Approved

Report Type: Strategic;

Decision due: 18 Jun 2019 by Cabinet

Lead member: Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Social Services and Wellbeing

Lead director: Chief Officer (Social Services)

Department: Social Services

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Description (Welsh): Cymeradwyo’r adroddiad drafft cyn ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2019.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Social Services Annual Report