Issue details

Flintshire Deposit Local Development Plan (2015-2030)

To approve the Deposit Local Development Plan (LDP, appendix 1) on the recommendation of Cabinet, to be taken forward for public consultation in line with the timescales in the Revised Delivery Agreement (DA, June 2019).

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 23 Jul 2019 by Flintshire County Council

Lead member: Cabinet Member for Planning, Public Health and Public Protection

Lead director: Chief Officer (Planning, Environment and Economy)

Department: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint i’w Archwilio gan y Cyhoedd (2015-2030)

Description (Welsh): I alluogi Aelodau i gymeradwyo Cynllun Datblygu Lleol i’w Archwilio gan y Cyhoedd (CDLl, atodiad 1) yn unol ag argymhellion y Cabinet, i gael ei symud ymlaen ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus yn unol â'r terfynau amser yn y Cytundeb Cyflawni Newydd (Mehefin 2019).

Decisions

Agenda items

Documents

  • Flintshire Deposit Local Development Plan (2015-2030)