Issue details

Forward Work Programme and Action Tracking (OC)

To consider the Forward Work Programme of the organisational Change Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Decision type: Non-key

Decision status: Deleted

Notice of proposed decision first published: 15/08/2019

Report Type: Operational;

Department: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred

Description (Welsh): I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Newid Sefydliadol a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.