Issue details

Revenue Budget Monitoring 2019/20 (Month 7)

This regular monthly report provides the latest revenue budget monitoring position for 2019/ 20 for the Council Fund and Housing Revenue Account. The position is based on actual income and expenditure as at Month 7 and projects forward to year-end

Decision type: Non-key

Decision status: Deleted

Notice of proposed decision first published: 15/08/2019

Report Type: Operational;

Department: Finance

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2019/20 (Mis 7))

Description (Welsh): Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2019/20 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 7 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.