Issue details

Bus Lanes in Flintshire – Limitations on Use

To seek approval for the limitations on vehicles utilising the proposed new bus lanes in Deeside.

Decision type: Allweddol

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 27/08/2019

Report Type: Strategic;

Decision due: 24 Sep 2019 by Cabinet

Lead member: Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Streetscene and Countryside

Lead director: Chief Officer (Streetscene and Transportation)

Department: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Lonydd Bysus yn Sir y Fflint – Cyfyngiadau ar eu defnydd

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer y cyfyngiadau ar y cerbydau a fydd yn defnyddio’r lonydd bysus arfaethedig newydd yng Nglannau Dyfrdwy.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Bus Lanes in Flintshire – Limitations on Use