Issue details

Pension Administration/Communications Update

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 4 Sep 2019 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Gweinyddu/Cyfathrebu Pensiwn

Description (Welsh): Rhoi diweddariad i Aelodau Pwyllgor ar faterion yn ymwneud â gweinyddu a chyfathrebu ar gyfer Cronfa Bensiynau Clwyd ac i gytuno ar newidiadau i’r Cynllun Busnes

Decisions

Agenda items