Issue details

Care Inspectorate Wales (CIW) Annual Performance Review Letter

To note the content of the Annual Performance letter, Care Inspectorate Wales (CIW’s) assessment of the authority’s performance during the year 2018/19 and CIW's Performance Review Plan for 2019-20.

Decision type: Allweddol

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 26/09/2019

Report Type: Strategic;

Decision due: 22 Oct 2019 by Cabinet

Lead member: Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Social Services and Wellbeing

Lead director: Chief Officer (Social Services)

Department: Social Services

Title (Welsh): Llythyr Adolygiad Perfformiad Blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

Description (Welsh): Bod y Cabinet yn nodi cynnwys y llythyr Perfformiad Blynyddol, asesiad AGC o berfformiad yr awdurdod yn ystod 2018/19 a Chynllun Adolygu Perfformiad AGC ar gyfer 2019-20.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Care Inspectorate Wales (CIW) Annual Performance Review Letter