Issue details

Year-end Council Plan Monitoring Report 2019/20

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2019/20

Decision type: Non-key

Decision status: Deleted

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

Report Type: Operational;

Department: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Cynllun y Cyngor 2019/20 ar ddiwedd y flwyddyn

Description (Welsh): Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2019/20

Documents

  • Year-end Council Plan Monitoring Report 2019/20