Issue details

Updated Pay Policy Statement for 2019/20

All local authorities are required to publish their Pay Policy Statement by April annually. The Pay Policy Statement presented within this report is the seventh annual Statement published by Flintshire County Council.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 20/11/2019

Decision due: 19 Nov 2019 by Flintshire County Council

Department: Chief Executive's

Title (Welsh): Datganiad Diwygiedig Ar Bolisïau Tâl Ar Gyfer 2019/20

Description (Welsh): Mae’n ofynnol bod bob cyngor yn cyhoeddi eu Datganiad ar Bolisïau Tâl erbyn mis Ebrill bob blwyddyn. Y Datganiad ar Bolisïau Tâl a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yw’r seithfed Datganiad blynyddol a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir y Fflint.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Updated Pay Policy Statement for 2019/20