Issue details

Submission of Certified Grants and Returns 2018/19

To inform Members of progress on the submission of grant claims requiring grant certification from Wales Audit Office for the year ended 31 March 2019 and to provide an update on progress with actions arising from the 2017/18 certification process.

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 20/11/2019

Report Type: Operational;

Decision due: 20 Nov 2019 by Audit Committee

Lead member: Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Streetscene and the Regional Transport Strategy

Lead director: Corporate Finance Manager

Department: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyflwyniad Grantiau Ardystiedig a Ffurflenni 2018/19

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r aelodau am gynnydd o ran cyflwyno hawliadau grant sy’n gofyn am ardystiad gan Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2019 ac i roi diweddariad ar gynnydd gyda’r camau gweithredu yn deillio o broses ardystio 2017/18.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Certification of Grants and Returns 2018/19