Issue details

Feedback from Town and Community Councils on Independent Member Visits

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 2 Dec 2019 by Standards Committee

Contact: Tracey Cunnew Email: tracey.cunnew@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adborth o Ymweliadau Aelodau Annibynnol i Gynghorau Tref a Chymuned

Description (Welsh): I ddeall os oedd y Cynghorau Tref a Chymuned yn gweld y gyfres ddiwethaf o ymweliadau Aelodau yn ddefnyddiol.

Decisions

Agenda items