Issue details

Housing Revenue Account (HRA) Capital Programme 2020/21

The purpose of this report is to present, for approval, the proposed Housing Revenue Account (HRA) Capital programme for 2020/21.

Decision type: Non-key

Decision status: Deleted

Notice of proposed decision first published: 20/11/2019

Department: Chief Executive's

Title (Welsh): Rhaglen Gyfalaf y Cyfrif Refeniw Tai 2020/21

Description (Welsh): Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno rhaglen Gyfalaf arfaethedig Y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2020/21 er cymeradwyaeth.

Documents

  • Housing Revenue Account (HRA) Capital Programme 2020/21