Issue details

Investment Strategy Review Including Responsible Investment Policy

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 28 Nov 2019 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adolygiad o’r strategaeth fuddsoddi, yn cynnwys polisi buddsoddi cyfrifol

Description (Welsh): Cyflwyno canlyniadau’r Adolygiad o’r Strategaeth fuddsoddi i Aelodau’r Pwyllgor a chytuno ar ddyraniad strategol yr asedau ac ymgynghori ar y Polisi Buddsoddi Cyfrifol

Decisions

Agenda items