Issue details

School Modernisation – School Standards and Organisation Act 2018 – Lixwm School Re-designation

To inform of the responses from the statutory consultation period for Lixwm Community Primary School.

Decision type: Allweddol

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 20/11/2019

Report Type: Operational;

Decision due: 17 Dec 2019 by Cabinet

Lead member: Leader of the Council

Lead director: Chief Officer (Education and Youth)

Department: Education and Youth

Title (Welsh): Moderneiddio Ysgolion – Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2018 – Ail-ddynodi Ysgol Licswm

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Cabinet am yr ymatebion yn dilyn y cyfnod ymgynghori statudol ar gyfer Ysgol Gynradd Licswm.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Lixwm Community Primary School - Redesignation