Issue details

Proposals for Infrastructure Improvements at Standard Yard Waste Transfer Station

To seek approval for the upgrade of the existing recycling Depot in Standard Industrial Estate, Buckley.

Decision type: Allweddol

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/12/2019

Report Type: Strategic;

Decision due: 17 Dec 2019 by Cabinet

Lead member: Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Streetscene and Countryside

Lead director: Chief Officer (Streetscene and Transportation)

Department: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Cynigion ar gyfer Gwelliannau Seilwaith yng Ngorsaf Trosglwyddo Gwastraff Iard Safonol

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer uwchraddio’r Depo ailgylchu presennol yn Ystâd Ddiwydiannol Safonol, Bwcle.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Proposals for Infrastructure Improvements at Standard Yard Waste Transfer Station