Issue details

Effects of Roadworks by Utility Companies and the Installation of Vehicular Crossings Policy

To provide Scrutiny with an overview of the co-ordination role undertaken by the Council in respect of third party utility work on the highway network.

Decision type: Non-key

Decision status: Deleted

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

Report Type: Operational;

Department: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Effaith Gwaith Ffordd gan Gwmnïau Gwasanaeth a’r Polisi Creu Croesfannau i Gerbydau

Description (Welsh): Darparu trosolwg i’r Pwyllgor Craffu o’r rôl gydlynu a gymerir gan y Cyngor mewn perthynas â gwaith trydydd parti ar y rhwydwaith priffyrdd