Issue details

Revenue Budget Monitoring 2019/20 (Month 11)

This regular monthly report provides the latest revenue budget monitoring position for 2019/20 for the Council Fund and Housing Revenue Account. The position is based on actual income and expenditure as at Month 11, and projects forward to year-end.

Decision type: Key

Decision status: Deleted

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

Report Type: Operational;

Department: Chief Executive's

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2019/20 (Mis 11)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2019/20 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 11 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Documents

  • Revenue Budget Monitoring 2019/20 (Month 11)