Issue details

School Modernisation - The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 - Lixwm School Re-designation

To provide details of the responses received during the objection period to re designate Lixwm Community Primary School to a Voluntary Aided.

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

Report Type: Operational;

Decision due: 17 Mar 2020 by Cabinet

Lead member: Leader of the Council

Lead director: Chief Officer (Education and Youth)

Department: Education and Youth

Title (Welsh): Moderneiddio Ysgolion – Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 – Ail-ddynodi Ysgol Licswm

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Cabinet am yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod gwrthwynebu i ail-ddynodi Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn Ysgol a Gynorthwyir yn Wirfoddol

Decisions

Agenda items

Documents

  • School Modernisation - School Standards and Organisation Act 2018 - Lixwm School Re-designation