Issue details

Review of Member/Officer Protocol

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 14 Oct 2020 by Constitution and Democratic Services Committee

Contact: Tracey Cunnew Email: tracey.cunnew@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adolygu Protocol Aelodau / Swyddogion

Description (Welsh): Ystyried y newidiadau a argymhellwyd gan y Pwyllgor Safonau i’r Protocol Aelodau/Swyddogion fel rhan o adolygiad parhaus o’r Cyfansoddiad.

Decisions

Agenda items