Issue details

School Modernisation – 21st Century Schools Capital Programme

To update members on the School Modernisation Programme.

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 09/03/2020

Report Type: Strategic;

Decision due: 17 Mar 2020 by Cabinet

Lead member: Leader of the Council and Cabinet Member for Education

Lead director: Chief Officer (Education and Youth)

Department: Education and Youth

Title (Welsh): Moderneiddio Ysgolion - Rhaglen Gyfalaf Ysgolion yr 21ain Ganrif

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar y Rhaglen Moderneiddio Ysgolion

Decisions

Agenda items

Documents

  • School Modernisation – 21st Century Schools Capital Programme