Issue details

21st Century Schools - Mutual Investment Model Update

To update on the Mutual Investment Model (MIM) process,. and to seek approval to execute the Strategic Partnership Agreement (SPA) with the Welsh Education Partnership co (WEPco). 

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 19/06/2020

Report Type: Operational;

Decision due: 14 Jul 2020 by Cabinet

Lead member: Cabinet Member for Corporate Management and Assets, Leader of the Council and Cabinet Member for Education

Lead director: Chief Officer (Education and Youth), Chief Officer (Housing and Assets)

Department: Education and Youth

Title (Welsh): Ysgolion yr 21ain ganrif – Y wybodaeth ddiweddaraf ar Fodel Buddsoddi Cydfuddiannol

Description (Welsh): Mae’r adroddiad yn rhoi manylion ar gynnydd a’r camau nesaf y broses Model Buddsoddi Cydfuddiannol ac yn ceisio am gymeradwyaeth i weithredu’r Cytundeb Partneriaeth Strategol gyda Chydlynwyr Phartneriaeth Addysg Cymru pan gânt eu penodi gan Lywodraeth Cymru yn Hydref 2020.

Decisions

Agenda items

Documents

  • 21st Century Schools - Mutual Investment Model Update