Issue details

Flintshire Local Development Plan – Consideration of Deposit Consultation Representations and Responses and Submission for Public Examination

To consider and agree the responses to the representations received to the Deposit LDP consultation exercise and recommend these to be reported to Council for agreement and submission of the Plan to the Welsh Government and Planning Inspectorate for Public Examination, by an independent Planning Inspector.

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/08/2020

Report Type: Strategic;

Decision due: 22 Sep 2020 by Cabinet

Lead member: Cabinet Member for Planning, Public Health and Public Protection

Lead director: Chief Officer (Planning, Environment and Economy)

Department: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint - Ystyried Sylwadau’r Ymgynghoriad ynghylch y Ddogfen i'w Harchwilio Gan y Cyhoedd a Chyflwyno’r Cynllun ar gyfer Archwiliad Cyhoeddus

Description (Welsh): Bod yr Aelodau yn ystyried ac yn cytuno ar yr ymatebion i’r sylwadau a gafwyd yn ystod ymarfer ymgynghori’r CDLl i’w Archwilio gan y Cyhoedd ac yn argymell bod y rhain yn cael eu hadrodd i'r Cyngor Llawn a bod y Cyngor yn cytuno â nhw ac yn cymeradwyo cyflwyno’r cynllun i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio at ddibenion yr archwiliad cyhoeddus gan Arolygydd Cynllunio annibynnol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Flintshire Local Development Plan – Consideration of Deposit Consultation Representations and Responses and Submission for Public Examination