Issue details

060220 - Full application - Residential development for the erection of 97 dwellings including the provision of affordable units, areas of public open space, landscaping and associated works at New Brighton Road, New Brighton, Mold

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Contact: James Beattie Email: james.beattie@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): 060220 - Cais llawn - – Datblygiad preswyl i godi 97 annedd gan gynnwys darparu unedau fforddiadwy, ardaloedd o fannau agored cyhoeddus, tirlunio a gwaith cysylltiedig yn New Brighton Road, New Brighton, Yr Wyddgrug

Description (Welsh): Fel yn yr adroddiad

Decisions

Agenda items