Issue details

Updated Pay Policy Statement for 2020/21

All local authorities are required to publish their Pay Policy Statement by April annually. The Pay Policy Statement presented within this report is the eighth annual Statement published by Flintshire County Council.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/08/2020

Decision due: 20 Oct 2020 by Flintshire County Council

Lead director: Senior Manager, Human Resources & Organisational Development

Department: Chief Executive's

Title (Welsh): Datganiad Diwygiedig ar Bolisiau tal ar gyfer 2020/21

Description (Welsh): Mae'n ofynnol bod bob cyngor yn cyhoeddi eu Datganiad ar Bolisiau Tal erbyn mis Ebrill bob blwyddyn. Y Datganiad ar Bolisiau Tal a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yw'r wythfed Datganiad blynyddol a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir y Fflint.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Updated Pay Policy Statement for 2020/21