Issue details

Revised Consultation Process for the Progression of Traffic Regulation Orders and Welsh Government Grant Funded Schemes

To seek approval for the revised consultation process associated with local transport schemes as a result of the restrictions due to the current emergency.

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 09/09/2020

Report Type: Operational;

Decision due: 22 Sep 2020 by Cabinet

Lead member: Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Streetscene and Countryside

Lead director: Chief Officer (Streetscene and Transportation)

Department: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Proses ymgynghori ddiwygiedig ar gyfer cynnydd y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig a’r cynlluniau sydd wedi’u hariannu gan grantiau Llywodraeth Cymru.

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer y broses ymgynghori ddiwygiedig sy’n gysylltiedig â chynlluniau cludo lleol o ganlyniad i’r cyfyngiadau yn dilyn yr argyfwng presennol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Revised Consultation Process for the Progression of Traffic Regulation Orders and Welsh Government Grant Funded Schemes