Issue details

Recovery Strategy (Planning, Environment & Economy Portfolio)

To provide oversight on the recovery planning for the Committee’s respective portfolio(s) and to rebuild the forward work programme for the remainder of the 2020/21 Council year with a specific focus on recovery planning.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Report Type: Strategic;

Decision due: 21 Sep 2020 by Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

Lead member: Leader of the Council and Cabinet Member for Education

Lead director: Chief Executive, Chief Officer (Planning, Environment and Economy)

Department: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Adferiad

Description (Welsh): Darparu goruchwyliaeth ar gyfer cynllunio adferiad ar gyfer portffolio(s) y Pwyllgor ac ailadeiladu’r rhaglen gwaith i’r dyfodol ar gyfer gweddill blwyddyn y Cyngor 2020/21 gyda chanolbwynt penodol ar gynllunio adferiad.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Recovery Strategy