Issue details

Flintshire Local Development Plan – Consideration of Deposit Consultation Representations and Responses and Submission for Public Examination

That Members consider and agree the responses to the representations received to the Deposit LDP consultation exercise and agree to the submission of the Plan to the Welsh Government and Planning Inspectorate for Public Examination, by an independent Planning Inspector.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 29 Sep 2020 by Flintshire County Council

Lead member: Cabinet Member for Planning, Public Health and Public Protection

Lead director: Chief Officer (Planning, Environment and Economy)

Department: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint - Ystyried Sylwadau’r Ymgynghoriad ynghylch y Ddogfen i'w Harchwilio Gan y Cyhoedd a Chyflwyno’r Cynllun ar gyfer Archwiliad Cyhoeddus

Description (Welsh): Bod yr Aelodau yn ystyried ac yn cytuno ar yr ymatebion i’r sylwadau a gafwyd yn ystod yr ymarfer ymgynghori ynghylch y CDLl i’w Archwilio gan y Cyhoedd ac yn cytuno i gyflwyno’r cynllun i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio at ddibenion archwiliad cyhoeddus yr Arolygydd Cynllunio Annibynnol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Flintshire Local Development Plan – Consideration of Deposit Consultation Representations and Responses and Submission for Public Examination