Issue details

Recovery Strategy (Streetscene and Transportation Portfolio)

To provide oversight on the recovery planning for the Committee’s respective portfolio(s) and to rebuild the forward work programme for the remainder of the 2020/21 Council year with a specific focus on recovery planning.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Report Type: Strategic;

Decision due: 21 Sep 2020 by Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

Lead member: Leader of the Council and Cabinet Member for Education

Lead director: Chief Officer (Streetscene and Transportation), Chief Executive

Department: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Adferiad

Description (Welsh): Darparu goruchwyliaeth ar gyfer cynllunio adferiad ar gyfer portffolio(s) y Pwyllgor ac ailadeiladu’r rhaglen gwaith i’r dyfodol ar gyfer gweddill blwyddyn y Cyngor 2020/21 gyda chanolbwynt penodol ar gynllunio adferiad.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Recovery Strategy (Streetscene and Transportation Portfolio)