Issue details

Theatr Clwyd Transfer Proposal Report

To update Cabinet on the progress to date on the programme to transfer Theatr Clwyd and Music Services from council control to a charitable trust model and to propose the timeline and terms of transfer.

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/10/2020

Report Type: Strategic;

Decision due: 20 Oct 2020 by Cabinet

Lead member: Cabinet Member for Economic Development, Leader of the Council and Cabinet Member for Education

Department: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Cynnig Trosglwyddo Theatr Clwyd i Fodel Cyflenwi Amgen Ymddiriedolaeth

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet ar y cynnydd hyd yma ar y rhaglen i drosglwyddo Theatr Clwyd a Gwasanaethau Cerdd o reolaeth y cyngor i fodel ymddiriedolaeth elusennol a chynnig amserlen a thelerau trosglwyddo.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Theatr Clwyd Trust Alternative Delivery Model (ADM) Transfer Proposal Report