Issue details

Independent Remuneration Panel for Wales (IRPW) Annual Report for 2020/21

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 14 Oct 2020 by Constitution and Democratic Services Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2020/21

Description (Welsh): Galluogi’r pwyllgor i dderbyn Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer 2020/21, sy’n pennu taliadau i aelodau etholedig ac aelodau cyfetholedig am y flwyddyn nesaf.

Decisions

Agenda items