Issue details

McCloud Update and Consultation Response

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 7 Oct 2020 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad McCloud ac Ymateb i’r Ymgynghoriad

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar McCloud ac ymateb i’r ymgynghoriad drafft Cronfa Bensiynau Clwyd ar gyfer ei gymeradwyo.

Decisions

Agenda items