Issue details

Pension Administration /Communications Update

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 7 Oct 2020 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Gweinyddu/ Cyfathrebu Pensiynau

Description (Welsh): Rhoi diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion yn ymwneud â gweinyddu a chyfathrebu ar gyfer Cronfa Bensiynau Clwyd.

Decisions

Agenda items