Issue details

Funding and Flight Path Update

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 7 Oct 2020 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Cyllid a Llwybrau Cyrraedd Targed

Description (Welsh): Darparu diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar gynnydd y sefyllfa ariannu a gwarchod rhag atebolrwydd fel rhan o'r strategaeth llwybr cyrraedd targed ar gyfer rheoli risgiau atebolrwydd.

Decisions

Agenda items