Issue details

061154 - Full application - Proposed residential development for 90 no. residential units of accommodation (of which 40% will be affordable and supported living), public open space, landscaping, means of highway and pedestrian access, local highway a

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Contact: Katie Jones Email: katie.h.jones@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cais llawn - Cais am ddatblygiad preswyl o 90 o unedau llety preswyl (a 40% o’r rheini’n rhai fforddiadwy a byw â chymorth), mannau agored cyhoeddus, gwaith tirlunio, mynedfa i gerbydau a cherddwyr, gwelliannau i isadeiledd ffyrdd a llwybrau cerdded lleol ym Mhlas Aney, Ffordd Rhuthun, yr Wyddgrug

Description (Welsh): Fel yn yr adroddiad

Decisions

Agenda items