Issue details

Families First - Funding Element

To highlight evidenced achievements and to seek support for continuation of provision as detailed in the report.

Decision type: Allweddol

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 17/11/2020

Report Type: Operational;

Decision due: 15 Dec 2020 by Cabinet

Lead member: Leader of the Council

Lead director: Chief Officer (Education and Youth)

Department: Education and Youth

Title (Welsh): Teuluoedd yn Gyntaf – Yr Elfen Ariannu

Description (Welsh): Tynnu sylw at y cyflawniadau a gofyn i’r Cabinet gefnogi parhau â’r ddarpariaeth sydd wedi’i nodi yn yr adroddiad.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Families First - Funding Element