Issue details

Forward Work Programme and Action Tracking (CH & E)

To consider the Forward Work Programme of the Community Housing & Assets Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 26/11/2020

Report Type: Operational;

Decision due: 10 Mar 2021 by Community, Housing & Assets Overview & Scrutiny Committee - Expired 18/10/22

Lead member: Cabinet Member for Housing

Lead director: Community and Education Overview & Scrutiny Facilitator

Department: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred

Description (Welsh): I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Forward Work Programme and Action Tracking (CH & E)