Issue details

Forward Work Programme and Action Tracking

To consider the Forward Work Programme of the Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Type: Information Only

Notice of proposed decision first published: 26/11/2020

Report Type: Operational;

Considered on: 9 Feb 2021 by Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

Lead director: Environment and Social Care Overview & Scrutiny Facilitator

Department: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred

Description (Welsh): I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Forward Work Programme and Action Tracking (Env &E )