Issue details

Minimum Revenue Provision - 2021/22 Policy

To present the Council’s draft policy on Minimum Revenue Provision for recommendation to Council.

 

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 11/02/2021

Report Type: Operational;

Decision due: 16 Feb 2021 by Cabinet

Lead member: Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Streetscene and Transportation

Lead director: Corporate Finance Manager

Department: Chief Executive's

Title (Welsh): Isafswm Darpariaeth Refeniw - Polisi 2021/22

Description (Welsh): Mae gofyn i Awdurdodau Lleol bob blwyddyn roi rhywfaint o’u hadnoddau refeniw o’r neilltu fel darpariaeth i ad-dalu dyledion. Mae’r adroddiad yn cyflwyno polisi drafft y Cyngor ar Isafswm Darpariaeth Refeniw

Decisions

Agenda items

Documents

  • Minimum Revenue Provision - 2021/22 Policy