Issue details

Member Development & Engagement

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 24 Mar 2021 by Constitution and Democratic Services Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ar Seminarau, Sesiynau Briffio a Gweithdai Aelodau

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ynghylch y digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Decisions

Agenda items