Issue details

Family Absence for Members of Local Authorities (Wales) (Amendment) Regulations 2021.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 24 Mar 2021 by Constitution and Democratic Services Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Rheoliadau Absenoldeb Teuluol ar gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol (Cymru) (Diwygio) 2021.

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn hawl absenoldeb mabwysiadwr ar gyfer Aelodau.

Decisions

Agenda items