Issue details

Public Services Ombudsman for Wales (PSOW) Casebook Issue 24 (January 2020 – March 2020)

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 10 May 2021 by Standards Committee

Contact: Matthew Georgiou Email: matthew.georgiou@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Llawlyfr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) Rhifyn 24 (Ionawr 2020 – Mawrth 2020)

Description (Welsh): Hysbysu’r Pwyllgor am gyhoeddiadau diweddaraf Llyfr Achos Cod Ymddygiad Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus.

Decisions

Agenda items