Issue details

Inter authority Collaboration to Manage the Supply of Aggregate Minerals in the North East Wales Sub-Region

To seek approval of the amended version of the North East Wales Statement of Sub-Regional Collaboration for the Planning of Aggregate Minerals Document.

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/04/2021

Report Type: Strategic;

Decision due: 18 May 2021 by Cabinet

Lead member: Cabinet Member for Planning, Public Health and Public Protection

Lead director: Chief Officer (Planning, Environment and Economy)

Department: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cydweithio rhwng awdurdodau i reoli’r cyflenwad o fwynau cydgasgledig yn Is Ranbarth Gogledd Ddwyrain Cymru

Description (Welsh): Ar 22 Medi 2020 fe gymeradwyodd y Cabinet Ddatganiad Gogledd Ddwyrain Cymru o gydweithio is-ranbarthol ar gyfer cynllunio mwynau cydgasgledig. Mae swyddogion rŵan yn edrych am fersiwn diwygiedig o’r ddogfen i’w gymeradwyo. Ar 8 Ebrill fe ardystiodd y Grŵp Strategaeth Cynllunio’r drafft diwygiedig o’r Datganiad o Gydweithio Is-Ranbarthol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Inter authority Collaboration to manage the supply of aggregate minerals in the North East Wales Sub-Region.