Issue details

Welsh Government White Paper Consultation - Rebalancing Care and Support

To consider the White Paper, to note and support the response to the consultation response submitted by the Council and approve the report.

Decision type: Allweddol

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/04/2021

Report Type: Strategic;

Decision due: 15 Jun 2021 by Cabinet

Lead member: Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Social Services and Wellbeing

Lead director: Chief Officer (Social Services)

Department: Social Services

Title (Welsh): Ymgynghoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru – Ail-gydbwyso gofal a chefnogaeth

Description (Welsh): Mae’r ddogfen ymgynghori wedi derbyn sylwadau ar y cynigion i gyflwyno deddfwriaeth newydd i wella trefniadau gofal cymdeithasol ac i gryfhau gweithio mewn partneriaeth i gyflawni’r weledigaeth wedi’i gynnwys yn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i bobl sydd angen gofal a chefnogaeth a gofalwyr sydd angen cefnogaeth.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Welsh Government White Paper Consultation -Rebalancing care and support