Issue details

Review of Dispensation Procedures at Conway, Denbighshire and Wrexham Councils

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Contact: Matthew Georgiou Email: matthew.georgiou@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adolygu'r Weithdrefn Goddefeb yng Nghynghorau Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam

Description (Welsh): Cymharu a chyferbynnu sut mae Cynghorau eraill yng Ngogledd Cymru yn prosesu ceisiadau ar gyfer goddefeb

Decisions

Agenda items