Issue details

Update on the Biodiversity Duty

To provide an update on progress delivering the Section 6 Biodiversity Duty to date, the updated 2020 – 2023 plan and key areas of biodiversity work.

Decision type: Key

Decision status: For Determination

Notice of proposed decision first published: 08/06/2021

Report Type: Operational;

Decision due: 15 Jun 2021 by Cabinet

Lead member: Cabinet Member for Streetscene

Lead director: Chief Officer (Planning, Environment and Economy)

Department: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Diweddariad ar y Ddyletswydd Bioamrywiaeth

Description (Welsh): Bydd yr adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar y cynnydd wrth ddarparu’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth Adran 6 hyd yma, cynllun 2020 – 2023 wedi ei ddiweddaru a meysydd allweddol o waith Bioamrywiaeth.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Update on the Biodiversity Duty