Issue details

Planning the Agenda for the Liaison on Ethical Issues Meeting

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 5 Jul 2021 by Standards Committee

Contact: Gareth Owens Email: gareth.legal@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cynllunio Agenda’r cyfarfod Cyswllt ar Faterion Moesegol

Description (Welsh): Cynllunio agenda ar gyfer Cadeirydd cyfarfod y Pwyllgor Safonau gyda Chadeirydd ac Arweinydd y Cyngor ac Arweinwyr Grwpiau.

Decisions

Agenda items