Issue details

Responsible Investment Roadmap

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 9 Jun 2021 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Map ffordd Buddsoddiadau Cyfrifol

Description (Welsh): Cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor, er mwyn gallu trafod yr argymhellion, mewn perthynas ag atgyfnerthu ymrwymiadau newid hinsawdd y Gronfa ac argaeledd dewis buddsoddi ecwiti cynaliadwy drwy Bartneriaeth Pensiwn Cymru.

Decisions

Agenda items