Issue details

Governance Update and Consultations

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 9 Jun 2021 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Llywodraethu ac Ymgynghoriadau

Description (Welsh): Cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion yn ymwneud â llywodraethu gan gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf ar ôl cyflwyno ymateb y Gronfa i ymgynghoriad y Rheoleiddiwr Pensiynau ar y Cod Ymarfer newydd.

Decisions

Agenda items