Issue details

Forward Work Programme and Action Tracking

To consider the Forward Work Programme of the Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 04/08/2021

Report Type: Operational;

Decision due: 20 Jan 2022 by Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee

Lead director: Social and Health Care Overview & Scrutiny Facilitator

Department: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred

Description (Welsh): I ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Forward Work Programme and Action Tracking (S & H)