Issue details

Member Workshops Briefings and Seminars Update

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 30 Sep 2021 by Constitution and Democratic Services Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ar Seminarau, Sesiynau Briffio a Gweithdai Aelodau

Description (Welsh): rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ynghylch y digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd ers yr adroddiad diwethaf

Decisions

Agenda items